ROWANBLOSSOM'S WS ULLVIDE
LYDNADSPROV KLASS 1 2008-10-19

Tandvisning 10p.

Linförighet 8p. LS. nosar, DK, tappar i språng.

Läggande 8p. Något steg, långsamt.

Inkallande 8p. Lägger sig.

Ställande 8p. DK transport, något steg.

Apportering 10p. Snyggt

Hopp 10p. Snyggt

Helhet 9p. Blir bra med mer rutin.