SVCH ROWANBLOSSOM'S WS ULLVIDE
LYDNADSPROV KLASS 1 2009-07-22

Platsliggning 10p.

Tandvisning 10p.

Linförighet 7p. Yvig sväng, sitter snett

Läggande 7p. Sent läggande

Inkallande 9,5p. Sitter något snett

Ställande 8p. Två steg, nosar

Apportering 8p. Föraren för in föremålet

Hopp 7,5p. Sitter något snett, dk avslut

Helhet 10p.