HUNDARS MENTALITET


För att en hund ska fungera socialt med andra hundar och oss människor behövs vissa grundförutsättningar hos hunden.

 • Den måste ha ett tydligt språk för att bli förstådd.
 • Den måste själv kunna förstå och vara mottaglig för språk.
 • Den måste vara nyfiken och våga undersöka saker och andra varelser.
 • Den måste ha minne nog att lära sig av sina misstag.
 • Den måste kunna övervinna rädsla inför skrämmande saker och händelser.
 • Den måste ha överlevnadsinstinkt, vilja att försvara sig, sin flock och sina saker samt ha en vilja att finna mat.
 • Den måste vara uppmärksam på sin omgivning och ha en förmåga att kunna koppla av.

  Att mäta en hunds mentalitet
  Det finns flera olika sätt att mäta en hunds mentalitet, s k mentaltester. Det finns en mängd olika mentaltester (MH, MUH, Lämplighetstest m fl) men de går ofta ut på samma sak. Hunden utsätts för oväntade överraskningar längs en "bana" som t ex busa med sin förare med en trasa, skrammel, hastigt uppdykande figurer (ej människor) mm. En utbildad testledare ser och antecknar hur hunden uppför sig i och mellan de olika situationerna. Det är lika viktigt att hunden reagerar när den utsätts för något, som att den kan koppla bort (glömma) det som nyss hände när den undersökt vad det var!
  En lämplig ålder för att mentaltesta sin hund är när den nåt 2 års ålder.
  En yngre hund är inte alltid mogen och en äldre hund kan ha skaffat sig för mycket egen erfarenhet av omgivningen för att testet ska göra hunden rättvisa.

  Vad mäter man?
  Man studerar hundens tillgänglighet, hur intensivt hunden söker kontakt med bekanta och obekanta människor.
  Hundens kamplust som är uppdelad i en jaktlig och en social del. Kamplust jakt visar hundens vilja att leta upp och förföja ett byte. Kamplust social visar hunden engagerar sig i bytet när det är funnet.
  Temperament visar hur livligt hunden uppträder, hur snabbt den uppfattar saker och anpassar sig till nya situationer och miljöer.
  Skärpa visar hundens förmåga att använda sig av aggressivitet under arbete.
  Försvarslust hur intresserad hunden är i att försvara sig själv, sin flock och sitt revir.
  Nervkonstitution, hundens viktigaste egenskap, visar hur rationellt och ändamålsenligt hunden reagerar i olika situationer. Påverkar mottagligheten för att underkasta sig ledarens krav samt hundens egen prestationsförmåga.
  Hårdhet, visar hur mycket en hund får bestående minnesbilder av lust/olust.
  Dådkraft, hundens mod, om den klarar att övervinna rädsla.


  Dessutom testas hundens skottfasthet vid de flesta mentaltester.

  De flesta av orden i ovanstående stycke avskräcker många från att ens tänka på att testa sin hund. Men man ska veta att det är helheten som gör hunden inte varje bedömningspunkt för sig! Och vid test hamnar omdömet "måttlig" (t ex försvarslust) högre än omdömet "mycket stor".

  Varför då testa sin hund?

  Ja ska du använda den i avel kan det ju vara bra att låta någon annan bedöma din hund, själv anser man ju alltid att "min hund är världens bästa", eller hur? Men man blir gärna lite "hemmablind" för man träffar sin hund varje dag och VET hur den kommer att reagera när det kommer främmande, när en plastpåse fladdrande blåser förbi under promenaden osv.
  Ett annat bra tips är att testa sin hund så man vet HUR man sak arbeta tillsammans med den. En vekare hund kräver tydligare signaler från dig som förare på vad som är rätt eller fel, men klarar inte av så mycket "gap och skrik" innan den blir stressad och inte vågar i rädsla för att göra fel.
  En hårdare hund måste du kanske ta i mer för att få att lyda dig i alla situationer, en hårdare hund "kan ofta bäst själv" och då krävs det ganska mycket träning av dig som förare för att ni ska fungera perfekt tillsammans.

  Har du sen tänkt ha din hund till ett speciellt arbete (skydds, räddning, jakt, lydnad) så krävs vissa grundförutsättningar för att hunden ska klara det. Att träna och tävla lydnad är lättare med en hund som är "något vek" än en hund som är "hård". Men ska du arbeta inom skydds så krävs en ganska tuff hund som inte backar för obehag (t ex att den får en näve grus kastad på sig av en flyende "buse" får inte hindra hunden att fortsätta sin jakt!!!)

RETRIEVER-SPECIFIKA TESTER
En del rasklubbar har även tester för att mäta just sin ras specifika egenskaper. Det kan vara allt från apporteringstest till ett regelrätt jaktprov. Man testar ofta en hel kull för att se hur föräldra-kombinationen nedärver de rasspecifika egenskaperna. Dessa tester är för att uppfödaren ska kunna göra sig en bild av hur kombinationen föll ut. Alla valpar i en kull kommer inte till start på jaktprov och utan test kan det då vara svårt att veta hur kombinationen blev. Och vitsen med kull-test är att helt otränade hundar ska kunna delta. Testledaren kan "locka fram" apportlusten hos en otränad hund OM den finns där. Man provar också hundens lust att ta vilt och hur den hanterar viltet. Också om hunden har gott minne och intresse för att finna apporterna.


En duktig hund på jaktprov (=intränade "moment") behöver inte vara av god mentalitet. Många hundar klarar de lägre klasserna (unghunds- och nybörjarklass och ibland t o m öppenklass utmärkt) utan att för den skull vara bra mentalt. Det finns hundar som är skottberörda men där apportlusten överbygger obehaget av skott, så hunden ändå kan utföra ett utmärkt arbete på ett prov för den har lärt sig att även om den kommer obehagliga skott så finns det saker/vilt (belöningen!) att hämta.
Det finns även hundar som klarar ett jaktprov utmärkt men inte fungerar under en verklig jakt. Och även hundar som inte klarar provsituationen men är utmärkt jakthundar för det!
Vid ett mentaltest kan man ser var i helheten HUND det finns mentala brister hos sådana hundar.

<< Tillbaka

Sidan ändrad 2005-01-13