BJÖRSHULTS XELLENT PEA
1 nkl jaktprov B
2011-05-14 SSRK Östra Råby Domare Roger Westerman

Samarbetsvilja: Finns
Sökarbete:
Lägger upp ett bra sök i djup o bredd. Hittar 5 vilt.
Fart: Väl anpassad.
Uthållighet: Håller hela prövningen.
Näsa: Används.
Dirigerbarhet: Går att styra till anvisat område.
Markeringsförmåga: Bärgar landmarkeringen bra. Löser vattenmarkeringarna på ett bra sätt.
Skottreaktion: Normal.
Stadga: Fast i skott o kast. Bra fotgående.
Apporteringslust: Spontana upptag med bra inlevereringar.
Apportgrepp: Mjukt och lämpligt. Lämnar det flesta apporterna i hand på föraren.
Simteknik: Utmärkt.
Vattenarbete: Arbetar med stor spontanitet i vatten.
Hundtolerans: Störs ej av andra hundar.

Sammanfattning: En tik som genomför dagens prov på ett bra sätt och löser alla uppgifter.